Szczegóły produktu

EcoMonitoring
EcoMonitoring

Wizualizacja pierwszym krokiem do oszczędności.
EcoMonitoring to gotowe rozwiązanie do zbierania i wizualizacji danych dotyczących zużycia energii. Oparte na systemie MAPS SCADA daje niemalże nieograniczone możliwości w zakresie zbierania i wizualizacji informacji nie tylko odnośnie zużycia energii, lecz całego procesu produkcyjnego. System daje możliwość zobaczenia i zrozumienia gdzie oraz w jaki sposób zużywamy energię. Jest to pierwszy krok w kierunku potencjalnych oszczędności – pozwala na zidentyfikowanie słabych punktów w zakresie wykorzystania energii. Zwiększanie efektywności energetycznej polega na poprawie miejsc, gdzie energia jest marnowana – oszczędzanie energii nie oznacza nie używanie jej, ale zużywanie jej tam gdzie konieczne i w takiej ilości jak rzeczywiście potrzebujemy.

Typowe przykłady gdy energia jest zużywana niepotrzebnie:

• W miejscach - np. chłodzenie/grzanie lub oświetlenie obszarów, które tego nie wymagają.
• W czasie – np. chłodzenie/grzanie lub oświetlenie pomieszczeń w czasie, gdy nie przebywają tam ludzie.
• W ilości – np. przez nieodpowiednio nastawione parametry pracy chłodziarek, kompresorów czy wentylatorów.

System wspierający ISO 50001.
Norma ISO 50001 zakłada, że energią zarządzamy w sposób ciągły, zamiast jednorazowo. EcoMonitoring pozwala w praktyce wdrożyć metodykę PDCA (tzw. Cykl Deminga), która zakłada ciągłą poprawę i doskonalenie w zakresie efektywności energetycznej. Dzięki modułowości rozwiązania możemy przy niskim nakładzie środków postawić pierwszy krok przez monitorowanie zużycia energii w kilku wybranych punktach, a następnie po analizie i weryfikacji rezultatów naszych działań rozszerzyć rozwiązanie na inne punkty pomiarowe.

Zarządzanie przez cele – KPI jako przejrzysty wskaźnik dla naszej energooszczędności.
Zarządzanie przez cele jest kompleksową i nowoczesną metodologią zarządzania. Sprawdza się również w zarządzaniu energią! W odniesieniu do zakładów przemysłowych jednym z najefektywniejszych wskaźników jest jednostkowe zużycie energii (Specificic Energy Consumption), które w jasny i przejrzysty sposób pokazuje energochłonność naszego produktu lub procesu technologicznego. Nakreślając jednostkowe zużycie energii w procesie produkcji jesteśmy w stanie łatwo wyznaczyć i kontrolować cele w postaci założonych KPI (Key Performance Indicator) w odniesieniu do energochłonności.


Dodatkowe zdjęcia

EcoMonitoring
Data wprowadzenia: 2018/09/21 09:55:07 Data ost. modyfikacji: 2018/10/17 12:03:50


zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce