Szczegóły produktu

Platforma Zarządzania Wyposażeniem
Platforma Zarządzania Wyposażeniem

Stworzona przez firmę ICOMP nowa aplikacja służąca do zarządzania narzędziami, wyposażeniem maszyn, programami dla maszyn CNC, dokumentacją techniczno - technologiczną, wyposażeniem pracowników i środkami ochrony BHP. Znajduje zastosowanie dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Może działać jako program zintegrowany z rozwiązaniami ERP.
Platforma składa się z 10 modułów, będących kompletnym rozwiązaniem wielu problemów firm zarządzających procesami produkcyjnymi.
Niezwykle przydatne narzędzie dla działów oraz firm:
- prowadzących kontrolę okresową przyrządów i sprawdzianów kontrolno-pomiarowych.
- mających komórkę narzędziowni z wypożyczalnią narzędzi
- utrzymania ruchu
- służb serwisowych
Platforma do Zarządzania Narzędziami składa się z następujących funkcjonalności:
Przyrządy i sprawdziany kontrolno-pomiarowe: Funkcjonalność rejestracji wydań i zwrotów, wykonywania przeglądów w zdefiniowanych czasookresach. Nadzór zbliżających się terminów przeglądów za pomocą programu i alertów/raportów wysyłanych przez email. Kontrola miejsca alokacji: dostępność w magazynie, na hali produkcyjnej (pracownik, linia)lub u odbiorcy zewnętrznego.
KJ: Wykonywanie rejestracji przyjęć do przeglądów oraz wydań do wypożyczalni po przeglądach. Rejestracja historii przeglądów.
Kierownik KJ: Umożliwia kontrolę realizacji przeglądów okresowych przyrządów i sprawdzianów kontrolno-pomiarowych. Kontrola wykonywania okresowych przeglądów przyrządów KP. Warunkowe przedłużanie terminu przeglądu.
Narzędzia: Zrządzanie wypożyczalnią narzędzi. Rejestracja wydań i zwrotów. Kontrola zapasu w magazynie, alokacji przyrządu/sprawdzianu na hali (pracownik, linia) lub u odbiorcy zewnętrznego.
Technologie: Wypożyczalnia dokumentacji technologicznej. Rejestracja wydań i zwrotów dokumentów. Kontrola miejsca alokacji: dostępność w magazynie, na hali produkcyjnej (pracownik, linia) lub u odbiorcy zewnętrznego.
Programy: Wypożyczalnia programów na nośnikach elektronicznych (np. algorytmy CNC) do maszyn, centr obróbczych. Rejestracja wydań i zwrotów. Kontrola miejsca alokacji: dostępność w magazynie, na hali produkcyjnej (pracownik, linia) lub u odbiorcy zewnętrznego.
Wyposażenie maszyn: Wypożyczalnia wyposażenia maszyn. Rejestracja wydań i zwrotów. Kontrola miejsca alokacji: dostępność w magazynie, na hali produkcyjnej (pracownik, linia) lub u odbiorcy zewnętrznego.
Wyposażenie pracownika: Wypożyczalnia wyposażenia pracownika. Rejestracja wydań oraz zwrotów. Kontrola miejsca alokacji: dostępność w magazynie, na hali produkcyjnej (pracownik, linia) lub u odbiorcy zewnętrznego.
Środki ochrony BHP: Funkcjonalność planowania terminowych wydań środków ochrony BHP dla pracowników w zaplanowanych czasookresach. Rejestracja planowanych i nieplanowanych wydań środków ochrony BHP. Nadzór nad zbliżającymi się terminami kolejnych wydań za pomocą aplikacji oraz alertów/raportów wysyłanych przez e-mail.
Raporty: Generowanie dynamicznych raportów na podstawie parametrów użytkownika lub wg Karty.


Dodatkowe zdjęcia

Platforma Zarządzania Wyposażeniem
Platforma Zarządzania Wyposażeniem
Platforma Zarządzania Wyposażeniem
Data wprowadzenia: 2017/10/18 13:30:14 Data ost. modyfikacji: 2017/10/18 13:30:14


zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce