Szczegóły produktu

Usługa poświadczonej regulacji precyzyjnej łożysk magnetycznych
Usługa poświadczonej regulacji precyzyjnej łożysk magnetycznych

Usługa poświadczonej regulacji precyzyjnej łożysk magnetycznych


Firma: SKF Polska S.A.
Kategoria: Usługi dla przemysłu
www produktu: http://www.skf.com/pl/news-and-media/news-search/2017-1 ...


powrót

SKF przygotowuje się do rozpowszechnienia oferowanej technologii łożyskowania magnetycznego, wprowadzając do swojej oferty usługę poświadczonej regulacji precyzyjnej, która da klientom bezpośrednią kontrolę nad precyzyjnym wyregulowaniem czynnych łożysk magnetycznych.

Göteborg (Szwecja), 18 października 2017 roku: Firma SKF wprowadziła do swojej oferty nową usługę – to „poświadczona regulacja precyzyjna E300V2”. Najnowsza pozycja w palecie oferowanych usług, wykorzystująca możliwości szafy sterującej E300V2 do łożysk magnetycznych SKF S2M, jest efektem wydzielenia elementu systemu elektroniki podmorskiej stworzonego wcześniej na potrzeby norweskiego projektu Åsgard. Umożliwia ona monitorowanie łożysk magnetycznych i sterowanie nimi z lokalizacji zdalnej.

„Za sprawą nowej usługi, producent sprzętu oryginalnego może dokonywać regulacji precyzyjnej maszyn z poziomu własnego zakładu, nakładem pracy własnych techników, bez fizycznej obecności SKF” – mówi Jérémy Lepelley, kierownik projektu w jednostce SKF Magnetic Mechatronics. Producentowi oddana zostaje bezpośrednia kontrola nad owym procesem, z możliwą jednoczesną weryfikacją ze strony SKF albo jakiegokolwiek innego podmiotu odpowiedzialnego za ogólne kwestie sterowania maszynami oraz ich bezpieczeństwa zgodnie z warunkami świadczenia nowej usługi.

Tak skonstruowane porozumienie między SKF a klientem będącym producentem sprzętu oryginalnego pozwala uniknąć „czasów oczekiwania”, nieodłącznych obydwu stronom w związku z operacjami regulacji precyzyjnej a wymagających dotąd naprzemiennych wkładów obu stron. Dzięki temu, operacje regulacji precyzyjnej mogą przebiegać sprawniej i wydajniej, co pozwala producentowi zoptymalizować planowanie produkcji we własnym zakładzie przy jednocześnie dogłębniejszym zaznajomieniu się z technologią łożyskowania magnetycznego i sposobem jej implementacji.

Usługa poświadczonej regulacji precyzyjnej to zarazem pierwsze tego rodzaju rozwiązanie zastosowane z powodzeniem w praktyce: wyspecjalizowane w sektorze sprężarek i rozprężarek do gazów przedsiębiorstwo Cryostar stosuje ją obecnie do swoich maszyn – już 7 z nich zostało precyzyjnie wyregulowanych przez samego producenta i jest przygotowanych na przekazanie do eksploatacji – przy czym SKF ponosi odpowiedzialność za dokonywaną zdalnie walidację nastaw czynnych łożysk magnetycznych w procesie regulacji precyzyjnej.

Owa pomyślna demonstracja możliwości poczyniona udziałem Cryostar jest jasnym i ważnym komunikatem dla użytkowników końcowych, którym zależy na pełnym przekonaniu o całkowitej sprawności eksploatowanych maszyn z łożyskami magnetycznymi, jak i na utwierdzającym w nim „poświadczeniu” regulacji precyzyjnej przez SKF.

Data wprowadzenia: 2017/11/10 14:16:51 Data ost. modyfikacji: 2017/11/10 14:16:51


zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce