Szczegóły produktu

Queris MES 2017
Queris MES 2017

Queris MES to polski systemem realizacji produkcji (z angielskiego Manufacturing Execution System) służący do zarządzania i monitorowania procesów produkcyjnych związanych z realizacją zleceń. Umożliwia pozyskiwanie i rejestrację realnych danych o procesach produkcyjnych w czasie rzeczywistym.

Dzięki bogatej funkcjonalności oraz elastycznej architekturze może być wykorzystywany w dowolnym typie produkcji w celu:
- skrócenia cyklu produkcyjnego,
- eliminacji przestojów i mikroprzestojów,
- poprawy wydajności procesów,
- optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów,
- lepszej organizacji pracy i realizacji zleceń produkcyjnych,
- dostarczania odpowiednich informacji do systemów wyższego rzędu (APS, ERP),
- obniżenia kosztów produkcji,
- lepszej wizualizacji procesów oraz
- wzrostu wartości wskaźnika OEE.

Queris MES jest zbudowany na najnowszej technologii Microsoft, a intuicyjna aplikacja umożliwia płynną i sprawną pracę z programem. Narzędzie nie tylko zbiera dane o wydajności aktualnych procesów, ale informuje użytkownika również o:
- aktualnym stanie linii i maszyn,
- dostępnych, niepracujących zasobach,
- przewidywanych terminach zakończenia zleceń, czy
- przyczynach przestojów i awarii.

System Queris MES sprawdza się jako narzędzie wspomagające realizację podejścia KAIZEN, w którym dąży się do eliminacji marnotrawstwa zasobów. Dzięki optymalnemu wykorzystania zasobów można znacząco obniżyć koszty produkcji, a także zwiększyć realną wartość wytwarzania w tym samym czasie.

Program jest wyposażony w rozbudowany moduł raportów, dzięki którym podejmowanie najlepszych decyzji staje się codziennością i nie wymaga czasochłonnych analiz.
Oprogramowanie w czasie rzeczywistym rejestruje wszystkie dane o produkcji, co prowadzi do eliminacji papierowego obiegu dokumentów i niedokładności danych. Dzięki temu pozyskane informacje są zawsze aktualne, rzetelne i prawdziwe.


Dodatkowe zdjęcia

Queris MES 2017
Queris MES 2017
Data wprowadzenia: 2017/10/24 08:25:51 Data ost. modyfikacji: 2017/10/24 08:25:51


zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce