Szczegóły produktu

plan9000.net
plan9000.net

plan9000.net wspomaga zarządzanie infrastrukturą obejmującą wszystkie jej elementy, które znajdują się w gestii służb technicznych, w tym między innymi, maszyny, urządzenia, sprzęt, narzędzia, obiekty, instalacje itp.
plan9000.net automatyzuje oraz wspomaga procesy obsługowe urządzeń, zarówno w przypadku planowych prac zapobiegawczych, jak i działań interwencyjnych, wynikających z bieżącej eksploatacji.
plan9000.net pozwala na uporządkowanie współpracy pomiędzy użytkownikami urządzeń a służbami technicznymi, umożliwiając między innymi rejestrację zgłoszeń, usterek lub awarii, zamówień na prace, wezwań serwisu, uwag o niewłaściwej pracy urządzeń itp.
plan9000.net umożliwia planowanie pewnych projektów lub zadań, które mają być realizowane w przyszłości, a następnie śledzenie na bieżąco postępów prac, ich efektów, nakładów i kosztów.
plan9000.net służy gromadzeniu danych kosztowych związanych z prowadzonymi pracami, jak również zdefiniowaniu danych kosztowych, które wykorzystywane są w innych modułach.
plan9000.net pomaga w zaplanowaniu środków niezbędnych do wykonania prac.
plan9000 ułatwia ewidencję pracowników, ich umiejętności i kompetencji oraz rejestrację czasu pracy w ramach zleceń.
plan9000.net przechowuje informacje o dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w magazynach technicznych oraz umożliwia tworzenie dokumentów magazynowych stanowiących potwierdzenie przyjęcia lub wydania części i materiałów z magazynu.
plan9000.net zawiera rejestr kontrahentów, który ułatwia przygotowywanie i wysyłanie do podwykonawców zamówień na usługi oraz odnotowywany stan ich realizacji.

System plan9000.net wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i zbudowany jest w architekturze trójwarstwowej. Każda z warstw (interface użytkownika, przetwarzanie danych i składowanie danych) może być realizowana na różnych, dostosowanych do potrzeb użytkownika, platformach sprzętowo-programowych. Taka konstrukcja ułatwia zarządzanie systemem oraz umożliwia przechowywanie danych w środowiskach rozproszonych (na przykład w chmurze obliczeniowej).
Pełna mobilność zapewnia dostęp do systemu z każdego miejsca przy użyciu dowolnego urządzenia z przeglądarką, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
Każdy użytkownik buduje indywidualny pulpit aplikacji zapewniający dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji, a konstrukcja systemu daje duże możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta. Zaawansowany interface użytkownika umożliwia analizę danych i ich eksport do arkuszy kalkulacyjnych w celu dalszej obróbki. Ponadto plan9000.net wyposażony jest w mechanizm raportowy umożliwiający wyliczanie wskaźników istotnych dla służb utrzymania ruchu, analizy kosztów i wykorzystania zasobów.
plan9000.net jest nowoczesnym, zaawansowanym i niezwykle elastycznym systemem CMMS, uruchamianym w przeglądarce internetowej i udostępnianym w tradycyjnym modelu licencyjnym, jak również w chmurze internetowej w postaci usługi abonamentowej.


Dodatkowe zdjęcia

plan9000.net
plan9000.net
plan9000.net
plan9000.net
plan9000.net
Data wprowadzenia: 2017/10/18 15:34:45 Data ost. modyfikacji: 2017/10/18 15:34:45


zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce