Szczegóły produktu

SMED Challenger
SMED Challenger

SMED na tle innych narządzi Lean Manufacturing jest wyjątkowy. Dlaczego? Niektóre z narzędzi nie pozwalają w łatwy sposób zaobserwować wygenerowanych oszczędności.

W odróżnieniu od nich SMED wprost pozwala wskazać oszczędność czasu, a tym samym pozwala na wzrost elastyczności i efektywności produkcji. Jest to zbiór technik pozwalających na skrócenie czasu przezbrojenia, co w bardzo prosty sposób wpływa na zwiększenie produktywności.

SMED Challenger jest jednym z programów optymalizacyjnych LUQAM. To półtoraroczny projekt, podczas którego wdrażane jest systemowe podejście do SMED, gwarantujące trwałą zmianę w czasie przezbrojeń. Najważniejszym celem SMED jest pokazanie pracownikom, że „da się” znacząco skrócić czas przezbrojeń i uczynić go przewidywalnym. A skoro „da się”, to czemu tego nie zrobić w całej firmie, ustandaryzować, doskonalić i czerpać korzyści z wygospodarowanego czasu?

Tym, co wyróżnia SMED na tle innych programów optymalizacyjnych, jest nietypowa formuła - projekt rozpoczyna się wyzwaniem, w którym deklarujemy na ile uda nam się skrócić czas przezbrojenia. Dlaczego jest to wyzwanie? Ryzykujemy, ponieważ nie ma pewności, że cel zawsze zostanie zrealizowany.

Jak wygląda wyzwanie? LUQAM wybiera maszynę i typ przezbrojenia oraz oferuje cel wyzwania np. redukcję czasu przezbrojenia na maszynie o 25%/15 minut. Klient akceptuje wyzwanie, a LUQAM zobowiązuje się do przeprowadzenia dwudniowego warsztatu SMED na własny koszt, jeżeli cel wyzwania nie zostanie osiągnięty. Klient zgadza się na kontynuację wspólnych działań, jeśli uda się osiągnąć cel – w ramach projektu SMED Challenger.

Plan projektu rozpisany jest na 18 miesięcy z możliwością przedłużenia. Obejmuje 15 dni warsztatów i konsultacji. W jego ramach 3 różne maszyny zostają objęte systemowym wdrożeniem.

W programie SMED Challenger sukces to przede wszystkim zrozumienie metodologii SMED oraz zjednoczenie działu produkcji wraz z działami wspomagającymi we wspólnym systemowym działaniu ku doskonaleniu procesu przezbrajania maszyn. W efekcie warsztatowa standaryzacja pozwala na wypracowanie optymalnego modelu SMED.


Dodatkowe zdjęcia

SMED Challenger
SMED Challenger
SMED Challenger
Data wprowadzenia: 2016/11/15 11:45:37 Data ost. modyfikacji: 2016/11/15 11:46:33


zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce